Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets oppstart

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Har prosjektlederen innkalt til et oppstartmøte hvor alle de impliserte har kunnet komme?  
2: Er prosjektlederen trukket inn i prosjektarbeidet så tidlig som mulig før oppstartmøtet?  
3: har prosjektlederen et vedtatt mandat for særlig konfliktutsatte områder?  
4: vil prosjektlederen kunne ivareta sin rolle også på deltid om nødvendig?  
5: Har prosjektleder sørget for at det finnes en person som kan overta prosjektlederrollen om nødvendig?  
6: Kan prosjektets mål, formål, rammebetingelser og viktigste milepæler beskrives på bare én A4-side?  
7: Har alle bemyndigelsesansvarlige akseptert sine resultatløp i prosjektet?  
8: Dekker prosjektets nøkkelmedarbeidere de områdene prosjektleder selv ikke behersker?  
9: Er prosjektleder selv overbevist om at prosjektet lar seg gjennomføre innenfor rammebetingelsene?  
10: Har alle nøkkelmedarbeiderne etter oppstartmøtet full forståelse for hva som forventes av dem?  

Viktigste motivasjon: At alle impliserte synes prosjektets mål er attraktivt og realistisk

Viktigste kommunikasjon: Den fulle forståelsen for hva som forventes av innsats og arbeid i prosjektet fra første dag