Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Verdivurdering av prosjektforslaget

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er ideen ny?  
2: Er ideen både viktig og attraktiv?  
3: Er ideen høyst sannsynlig gjennomførbar?  
4: Er det noen som personlig brenner for ideen?  
5: Har ideen vært sammenlignet med andre ideer og funnet å være best blant de beste?  
6: Støtter din egen ledelse eller andre viktige autoriteter en videreutvikling av ideen til et mulig prosjekt?  
7: Kan det gis et omtrentlig bilde av hva gjennomføringen av ideen som prosjekt vil koste eller kreve?  
8: Vil det høyst sannsynlig være mulig å finne midler til å bære prosjektkostnadene?  
9: Vil prosjektresultatets levetid bli så lang at det blir lett å forsvare nytteverdien i forhold til kostnadene?  
10: Vil ideen også bli godt mottat av andre miljøer slik at den ikke kontinuerlig må forsvares?  

Viktigste motivasjon: Det utfordrende i det nye, og følt støtte fra egen ledelse eller bruker

Viktigste kommunikasjon: Korrekte data oppover mot ledelsen eller overfor brukeren i en klar og lettfattelig form