Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets resultatvurdering

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Vil eller er prosjektet blitt ferdig i rett tid?  
2: Vil eller er prosjektet blitt fullført innenfor de økonomiske rammebetingelsene  
3: Vil eller er prosjektet blitt fullført med minst den planlagte kvaliteten på sluttresultatet?  
4: Har eller vil deltakerne bli utviklet både menneskelig og faglig gjennom prosjektet?  
5: Vil eller er prosjektdeltakerne etter prosjektslutt blitt enda mer motiverte for å delta i prosjektarbeid?  
6: Vil eller er prosjektets erfaringer blitt oppsummert i en egen avalueringsrapport?  
7: Vil eller er alle relevante prosjektdokumenter blitt samlet på et lett gjenfinnelig sted?  
8: Er eller vil prosjektarbeidet bli svært lærerikt for de fleste deltakerne?  
9: Vil eller er prosjektets resultater blitt tatt i bruk?  
10: Vil eller er prosjektet av alle impiserte blitt oppfattet som en suksess?  

Viktigste motivasjon: At resultatet er eller har vært verdt innsatsen

Viktigste kommunikasjon: At prosjektets resultater er blitt distribuert på en hensiktsmessig måte