Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets milepæler

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Skaper milepælene et naturlig tempo eller en god rytme i prosjektframdriften?  
2: Kan det ut fra milepælene gis en kort beskrivelse av hva prosjektet totalt går ut på?  
3: Er hver enkelt milepæl et naturlig kontrollpunkt knyttet til en tilstandsbeskrivelse?  
4: Er det for hver milepæl knytten en kontrollerbar betingelse?  
5: Innebærer passeringen av hver enkelt milepæl både en beslutning og en markering?  
6: Har prosjektets nøkkelmedarbeidere samarbeidet om utarbeidelsen av milepælene?  
7: Har toppledelse eller bruker blitt gitt anledning til å kommentere milepælsplanen?  
8: er det færre enn 10 milepæler i hvert enkelt resultatløp eller "kritiske kjede"?  
9: Er beskrivelsene av milepælene formidlet også til viktige instanser utenfor prosjektet?  
10: Er milepælsplanen ikke større enn at den kan tegnes opp på en A4-side?  

Viktigste motivasjon: At milepælene er høydepunkter som skaper forståelse og begeistring

Viktigste kommunikasjon: Tolkingen av milepælene og gjensidig kunnskapsutveksling