Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Basisorganisasjonens prosjektmodenhet

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Har alle nøkkelpersonene hatt en positiv holdning til de krav prosjektet har stilt til dem?  
2: Har forholdet mellom alle prosjektets interessenter hele tiden vært konstruktivt?  
3: Har prosjektet fulgt en oppskrift eller en modell som alle nøkkelpersonene har akseptert?  
4: Er prosjektet blitt et konkret virkemiddel i en overordnet strategi?  
5: Har prosjektgjennomføringen vært en god blanding av tekniske, økonomiske og sosiale forhold?  
6: Er dette prosjektet del av en bevisst prosjektportefølje?  
7: Måtte dette hverdagsprosjektet kontinuerlig konkurrere med andre interne prosjekter?  
8: Har prosjektet blitt gjennomført uten irrasjonelle konflikter med prosjektets basisorganisasjon?  
9: Har hverdagsprosjektet hatt en god adminsitrativ støtte?  
10: Har basisorganisasjonen et prosjektkontor som har støttet gjennomføringen av hverdagsprosjektet?  

Viktigste motivasjon: At prosjektet oppfattes som et viktig bidrag til egen basisorganisasjon

Viktigste kommunikasjon: Erfaringsinnsamlingen