Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets avtaler og forpliktelser

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er det forhandlet frem en skriftlig rammeavtale mellom prosjektleder og oppdragsgiver eller bruker?  
2: Er prosjektleder inneforstått med prosjektets økonomiske betingelser og forpliktelser?  
3: Er prosjektleder komfortabel med prosjektets likviditetsplan?  
4: Har alle bemyndigelsesansvarlige fått anledning til å foreslå et budsjett innenfor sine områder?  
5: er det overensstemmelse mellom bemyndigelsesområdenes budsjetter og den totale økonomiske rammen?  
6: Er det i den økonomiske rammen inkludert "uforutsette utgifter"?  
7: har prosjektleder om nødvendig direkte tilgang til prosjektets kostnadsregnskap?  
8: Er det rimelig balanse mellom kostnader som kan bokføres og "gratisarbeid" fra medarbeiderne?  
9: Er det en god muntlig forståelse mellom prosjektleder og oppdragsgiver angående prosjektets økonomi?  
10: Vet prosjektleder hva han eller hun har anledning til å gjøre dersom prosjektet går helt i stå?  

Viktigste motivasjon: At det finnes klare inngåtte avtaler om eksterne ressursers forpliktelser

Viktigste kommunikasjon: At viktige avtaler blir bekjentgjort for alle prosjektets nøkkelmedarbeidere