Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Detaljoppfølging av hverdagsprosjekter

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er prosjektleder fortrolig med Scrum-metoden og Spurt-konsepet?  
2: Har alle prosjektets nøkkelpersoner kjennskap til Scrum-metoden og Spurt-konsepet?  
3: Er flertallet av prosjektets nøkkelpersoner positive til den endringsholdningen som Scrum krever?  
4: Har alle Scrum-møtene foregått stående?  
5: Har alle Scrum-møtene vart kortere en 15 minutter?  
6: Har Scrum-møtene blitt ledet på en effektiv og positiv måte?  
7: Er Scrum-møtene blitt oppsummert skriftlig på en tilfredsstillende måte?  
8: Har Spurt-informasjon ført til at prosjektets fremdriftsplan systematisk har blitt justert?  
9: Har Scrum-syklusenes resultater blitt presentert for ledelsen i uformelle møter?  
10: Har Scrum-syklusenes resultater blitt drøftet med brukere eller oppdragsgiver etter behov?  

Viktigste motivasjon: At prosjektets nøkkelmedarbeidere føler de får anledning til å personlig følge opp prosjektet, om så daglig

Viktigste kommunikasjon: At den er direkte, kortfattet, lærerik og resultatorientert