Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Identifisering av oppgaven som et ekte prosjekt

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er oppgaven del av en strategi eller programerklæring?  
2: Er det viktig at oppgaven er tidsbegrenset?  
3: Er oppgaven ganske krevende og derfor velegnet til prosjektarbeidsformen?  
4: Starter oppgaven med et ønske om å nå et bestemt mål?  
5: Er målet resultatorientert slik at prosjektet kan ende med et klart sluttprodukt?  
6: Forventets det at oppgaven skal utføres innen bestemte rammebetingelser?  
7: Er oppgaven forholdsvis unik, dvs. ikke gjort helt likt før og er derfor nærmest en engangsoppgave?  
8: Løses oppgaven sannsynligvis best ved å lage en egen prosjektorganisasjon for den?  
9: Løses oppgaven best ved å bringe inn eksperter på visse områder?  
10: Vil gjennomføringen av oppgaven kreve en forholdsvis selvstendig lederstil?  

Viktigste motivasjon: At den eller de som blir ansvarlige for prosjektet føler seg kompetente nok til å gjennomføre det innenfor rammebetingelsene

Viktigste kommunikasjon: Innover mot selve oppgaven, i en form som er overbevisende og korrekt