Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Detaljplanlegging av hverdagsprosjekter

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Har hverdagsprosjektet en fornuftig milepælsplan som basis for detaljplanleggingen?  
2: Har alle ansvarlige innefor sine bemyndigelsesområder blitt rådspurt om behovet for detaljplanlegging?  
3: Har alle ansvarlige innenfor sine bemyndigelsesområder fått anledning til å detaljplanlegge ut fra egne ønsker og behov?  
4: Har ansvarlige innenfor sine bemyndigelsesområder laget detaljplaner som passer med hverdagsprosjektets milepæler?  
5: Inneholder detaljplanen(e) forholdsvis detaljert informasjon om før-aktiviteter, tidsanslag, kostnader og bemanning?  
6: Summerer enkeltaktivitetenes kostnader seg opp til et beløp lavere eller lik prosjektets totale kostnadsramme?  
7: Er aktivitetene i detaljplanene logisk plassert i tid slik at det er lett å se avhengigheter?  
8: Er det laget tilfredsstillende bemanningsdiagram knyttet til prosjektaktivitetenes bjelkediagram?  
9: Er tidsanslagene for aktivitetene realistiske ut fra medarbeidernes kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet?  
10: Kan detaljplanene på en forholdsvis enkel måte overføres til et datamaskinprogram om ønskelig?  

Viktigste motivasjon: At enkeltakiviteter presenteres i en logisk sammenheng

Viktigste kommunikasjon: At budsjetter og bjelkediagrammer for aktiviteter og bemanning henger sammen