Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Valget av hverdagsprosjekter

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er prosjektlederen eller den påtenkte prosjektlederen entusiastisk overfor prosjektoppgaven?  
2: Har vedkommende en faglig kompetanse som passer prosjektets størrelse og type?  
3: Har vedkommende en administrativ kompetanse som passer prosjektets størrelse og type?  
4: Har vedkommende god kontakt "oppover" mot ledelsen, oppdragsgiver og bruker?  
5: Har vedkommende et godt horisontalt nettverk som vil styrke prosjektet?  
6: Er vedkommende flink til å kommunisere skriftlig og/eller muntlig?  
7: Har vedkommende evne til å motivere andre?  
8: Er vedkommende flink til å holde orden, personlig eller gjennom andre?  
9: Er vedkommende flink til å få "ting unna" og til å konsentrere seg om det viktigste?  
10: Er vedkommende villig til å yte ekstra innsats om nødvendig?  

Viktigste motivasjon: God problemforståelse, stor entusiasme og stor vilje

Viktigste kommunikasjon: Egenoppdatering og pleie av personlig og faglig nettverk