Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets avslutning

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er det holdt et prosjektavslutningsmøte eller er avslutningsinformasjon blitt formidlet på en annen måte?  
2: Har oppdragsgiver meldt tilbake at prosjektets sluttprodukt eller resultat er mottatt og akseptert?  
3: Er prosjektregnskapet overlevert og revidert på en tilfredsstillende måte?  
4: Er prosjektorganisasjonen oppløst slik at alle vet at prosjektarbeidet er over?  
5: Er prosjektets eksterne samarbeidspartnere informert om at prosjektarbeidet er avsluttet?  
6: Er innsamlet erfaringsmateriale gjort tilgjengelig?  
7: Er teknisk utstyr prosjektet har brukt tilbakeført eller avhendet?  
8: Er styringsgruppe, rådgivende gruppe eller lignende blitt takket for samarbeidet?  
9: Har prosjektet medført videreføringsideer som det er blitt tatt vare på?  
10: Er det fastsatt et fremtidig etter-evalueringstidspunkt for prosjektet?  

Viktigste motivasjon: At prosjektets mål er nådd og prosjektdeltakernes videre sjebne er avklart

Viktigste kommunikasjon: At prosjektarbeidet er avsluttet