Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets mål og formål

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er prosjektets formål (hensikt, begrunnelse) klart beskrevet og kommunisert?  
2: Er prosjektets rammebetingelser diskutert og akseptert både av oppdragsgiver og nøkkelpersonene?  
3: Er det realistisk å tro at prosjektets mål kan nås innefor de gitte rammebetingelsene?  
4: Er prosjektmålet faglig tilfredsstillende?  
5: Er prosjektets mål motiverende for flertallet av prosjektets nøkkelpersoner?  
6: Gir prosjektets rammebetingelser en fornuftig frihetsgrad for eventuelle måljusteringer underveis?  
7: Støttes prosjektets formål både av prosjektets nøkkelmedarbeidere, toppledelse, bruker og oppdragsgiver?  
8: Er prosjektets mål beskrevet på en slik måte at det til slutt vil være lett å forstå når målet er nådd?  
9: Kan, om nødvendig, prosjektets mål splittes i fornuftige delmål underveis?  
10: Er prosjektmålet personlig motiverende for prosjektledere?  

Viktigste motivasjon: Tro på prosjektets formål, og at målet kan nås innenfor rammebetingelsene

Viktigste kommunikasjon: Drøfting av prosjektets mål, formål og rammebetingelser med alle prosjektets nøkkelpersoner