Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Valget av prosjektets medarbeidere

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Vet prosjektleder hvem som egentlig står bak prosjektet, dvs. hvem som har overordnet innflytelse?  
2: Vet prosjektleder hvilke kvalitetsmessige forventninger de som står bak prosjektet har?  
3: Vet prosjektleder hvem eller hva som har bestemt prosjektets rammebetingelser?  
4: Har prosjektleder god innsikt i hvem som vil egne seg best som prosjektets nøkkelmedarbeidere?  
5: Har prosjektleder kunnet påvirke valget av sine nøkkelmedarbeidere?  
6: Er det høyst sannsynlig godt samsvar mellom prosjektets utfordringer og nøkkelmedarbeidernes kompetanse?  
7: Er det grunn til å tro at nøkkelmedarbeiderne stort sett vil arbeide godt sammen?  
8: Har prosjektleder den "autoritet" som må forventes for å lede prosjektet?  
9: Vet prosjektleder hvem som, om nødvendig, vil støtte prosjektet når det er kommet i gang?  
10: Vet prosjektleder hvem som er eller lett kan bli motstandere av prosjektet når det er kommet i gang?  

Viktigste motivasjon: Den enkeltes trygghet med hensyn til egen kapasitet og i forhold til prosjektets omgivelser

Viktigste kommunikasjon: Formell og uformell kommunikasjon oppover, fremover, utover og internt i prosjektet