Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Fra boken

Les bokens innholdsfortegnelse

Gå til Filer

Test din prosjektidé

Bruk bokens løpesedler for å finne ut om din prosjektidé er på riktig vei

Gå til Løpesedler
Prosjektledelse trinn for trinn

ISBN: 978-82-15-01365-7

Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Mens mesteparten av prosjektlitteraturen har fokusert på store og kompliserte prosjekter, er det skrevet lite om organisering, ledelse og gjennomføring av mindre prosjekter. Det er dette denne boken tar tak i.

Prosjektarbeidsformen er blitt umåtelig populær de siste årene, og i dag jobber veldig mange helt eller delvis med prosjekter. Mens mesteparten av prosjektlitteraturen har fokusert på store og kompliserte prosjekter, er det skrevet lite om organisering, ledelse og gjennomføring av mindre prosjekter. Det er dette denne boken tar tak i.

Prosjektledelse trinn for trinn er laget for "folk flest" som får prosjektansvar. Den er en håndbok med en "oppskrift" som prosjektdeltakerne kan følge, samtidig som den inviterer til refleksjon. Den fokuserer på praktiske løsninger, samtidig som den har et rikt tilfang av referanser og drar nytte av forfatterens erfaring gjennom mange år. Som professor, konsulent, og praktisk utøver av prosjektfaget i både inn- og utland.

Prosjektledelse trinn for trinn henvender seg til enhver som gjerne vil få omsatt en god idé gjennom prosjektarbeidsformen eller for alle som vil forbedre måten man jobber med prosjekter på i egen organisasjon. Med sitt rike tilfang av referanser vil også boken være godt egnet som pensumlitteratur.

Kjøp boken