Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 9

Spørsmål/oppgaver

  1. Forklar hva som særpreger landbruksforsikringer.
  2. Beskriv fem vanlige dekninger for landbruket.