Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 3

Spørsmål/oppgaver 

Forklar følgende: 

  1. Fast sum i forsikring
  2. Ansvar, - i betydning av villaeierforsikring/hjemforsikring
  3. Fullverdiforsikring
  4. Underforsikring
  5. Forholdet mellom fullverdiforsikring/underforsikring/fast sum
  6. Hva kan gi avkortning ved skade?
  7. Hva er sikkerhetsforskrifter og hvorfor er de innført?
  8. Forskjellen mellom Innbrudd og tyveri
  9. Hvorfor er sopp og råte egne begreper i huseierforsikring?