Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 5

Spørsmål/oppgaver

  1. Beskriv hvilke ulike forsikringsdekninger som er samlet i en reiseforsikring.
  2. Hvorfor er reiseforsikring viktig? 
  3. Hva forutsetningene for at en ulykkesforsikring skal komme til utbetaling? 
  4. Hva er en barneforsikring og hva dekker den vanligvis?
  5. Hvilke forsikringer er viktige å ha for en student og hvorfor er de det?