Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 8

Spørsmål/oppgaver

  1. Gi eksempler på hva som er forskjellen mellom ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet. 
  2. Hvorfor er risikovurdering og helseopplysninger viktig i personforsikringer?
  3. Hvorfor er det økende interesse og oppmerksomhet om sparing til egen pensjon?
  4. Hva er en livsforsikring og hvorfor blir den kjøpt? Gi eksempler.