Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 10

Spørsmål/oppgaver

  1. Hvilke forsikringer vil du anbefale en gründer? Forklar hvorfor og velg selv bransje.
  2. Hva er hovedforskjellen på interesseforsikringer og ansvarsforsikringer?
  3. Hva er forskjellen mellom forsikringsdekningen for mindre bedrifter og industriforsikringer?
  4. Beskriv dekningene i yrkesskadeforsikring og forklar hvorfor den er lovbestemt.
  5. Hvordan vil du anbefale et styre å kjøpe styreansvarsforing?