Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 12

Spørsmål/oppgaver

  1. Beskriv pensjonssystemet i Norge.
  2. Forklar forskjellen mellom innskudds-, hybrid- og ytelsespensjon.
  3. Hvorfor har antall ytelsespensjonsordninger gått ned i antall?
  4. Hva er AFP?
  5. Beskriv forskjellen mellom tjenestepensjonsordninger i privat og offentlig sektor.