Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 14

Spørsmål/oppgaver

  1. Hva er en forsikringsmegler?
  2. Hva er et Captive og hvorfor blir det opprettet?
  3. Beskriv hva en pensjonskasse er og hvilken type pensjonsordninger som er i en pensjonskasse.
  4. Hva er reassuranse?
  5. Beskriv ulike problemstillinger ved lengre opphold i utlandet, enten man er student er arbeidstaker.