Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 6

Spørsmål/oppgaver

  1. Hvilke skader er det flest av i antall når det gjelder bolig og hytte? 
  2. Hva er den hyppigste brannårsaken? 
  3. Forklar hvorfor forsikringssvindel er viktig å bekjempe. 
  4. Hvorfor er det opprettet et sentralt skaderegister (FOSS)?