Roger Loen

Forsikringer

Nettressurser for studenter og forelesere

Her vil du som er student finne oppgaver og spørsmål til kapitlene i boken under studentfanen øverst på siden. Du som er foreleser vil finne nyttig støttemateriale til undervisningen.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, er det fint om du sender en epost til post@universitetsforlaget.no.

Forsikringer

ISBN: 978-82-15-03246-7

Roger Loen

Forsikringer

Denne boken gir deg en grundig oversikt over ulike forsikringer og deres rammebetingelser. Forsikringer gir først en kort innføring i risikoanalyse, risikohåndtering og forsikring som risikoavlastning.
Deretter gir boken praktisk, oppslagsvennlig informasjon om forsikringer for privatpersoner, landbruket og næringslivet. Den kommer også inn på ulike former for pensjonssparing.
Bakerst i boken finner du en fyldig begrepsoversikt over forsikringstekniske ord og uttrykk.
Forsikringer er velegnet både for bedriftsintern opplæring innen forsikringsbransjen og for økonomistudenter på bachelor- og masternivå. Boken er også nyttig for regnskapsførere i landbruket.

Kjøp boken