Roger Loen

Forsikringer

Nettressurser for studenter og forelesere

Sidene forventes ferdige innen medio januar 2020.

Her vil du finne nyttige tilleggsressurser som løpende oppdateringer, oppgaver og PowerPoint-presentasjoner.

Forsikringer

ISBN: 978-82-15-03246-7

Roger Loen

Forsikringer

Denne boken gir deg en grundig oversikt over ulike forsikringer og deres rammebetingelser. Forsikringer gir først en kort innføring i risikoanalyse, risikohåndtering og forsikring som risikoavlastning.
Deretter gir boken praktisk, oppslagsvennlig informasjon om forsikringer for privatpersoner, landbruket og næringslivet. Den kommer også inn på ulike former for pensjonssparing.
Bakerst i boken finner du en fyldig begrepsoversikt over forsikringstekniske ord og uttrykk.
Forsikringer er velegnet både for bedriftsintern opplæring innen forsikringsbransjen og for økonomistudenter på bachelor- og masternivå. Boken er også nyttig for regnskapsførere i landbruket.

Kjøp boken