Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 15

Spørsmål/oppgaver

  1. Gjør rede for hvordan forsikringsnæringen kan bidra til bærekraftig utvikling