Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 13

Spørsmål/oppgaver

  1. Ved hvilken alder kan man tidligst ta ut ytelser fra folketrygden?
  2. Hva er konsekvensene ved å ta ut ytelser tidlig fra folketrygden fremfor å vente?
  3. Beskriv hvordan de ulike ytelser i folketrygden og ytelser i pensjonsordninger samsvarer.