Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 11

Spørsmål/oppgaver

  1. Beskriv hvordan en bedrift kan bygge personforsikringsdekninger rundt yrkesskadeforsikringen.
  2. Hva er Loss of license forsikring og hvilke yrkesgrupper omfattes av den?
  3. Hvorfor skal en bedrift kjøpe behandlingsforsikring for sine ansatte?
  4. Hvilke vurderinger bør en bedrift gjøre ved utforming av en personforsikrinspolicy?