Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 7

Spørsmål/oppgaver

  1. Hva er reglene for skifte av forsikringsselskap?
  2. Forklar hva som er bestemmende for fastsettelse av prisen på forsikring. Gi flere eksempler fra ting- og personforsikring.