Roger Loen

Forsikringer

Kapittel 2

Spørsmål/oppgaver

  1. Beskriv hvilke elementer risikohåndteringsprosessen består av.
  2. Hvorfor er det viktig å gjennomføre risikohåndteringsprosessen jevnlig?
  3. Gjør rede for forskjellen i risikohåndteringsprosessen for private og bedrifter.