Morten Kjelland

Erstatningsrett - en lærebok

Nettressurser til Erstatningsrett

Her kan du:

  • Lese sammendrag av kapitlene i boken
  • Løse flervalgsoppgaver (multiple choice)
  • Finne spørsmål du kan diskutere i studiegrupper

Kontroll- og refleksjonsspørsmål

De spørsmålene som særlig inviterer til tenking på tvers av de mange deltemaene i faget og hvor det kan vare nødvendig å se sammenhenger med tidligere kapitler i boken er merket med symbolet ☞

Det er også tatt inn caser i forskjellige utforminger, og disse «minipraktikumene» er markert med Ⓟ.