Gunnar G. Løvås

Statistikk for universiteter og høgskoler

Tilleggsoppgaver

Flere oppgaver blir lagt utetter hvert.