Gunnar G. Løvås

Statistikk for universiteter og høgskoler

Eksamensoppgaver

I menyen til venstre finner du eksamensoppgaver fra ulike lærestedene i Norge.

Forfatter og forlag retter en hjertelig takk til de ulike institusjonene for at vi kan legge ut disse oppgavene til glede og nytte for nye studenter.