Gunnar G. Løvås

Statistikk for universiteter og høgskoler

Sagt om boka

«Jeg må virkelig si at denne boken er fantastisk, og forfatteren formidler på en så god, morsom og spennende måte. Den har vært til stor hjelp i mine studier, og den erstattet faktisk forelesninger og boken vi egentlig bruker på CBS. Jeg elsker den, og tror den kan hjelpe mange i faget.»
Oda Hartmann Bjørndalen, student ved Copenhagen Business School (CBS)

Velskrevet innføring i statistikk
Boken inneholder mange gode eksempler fra hverdagslivet og fra forskjellige fagfelt. Løvås tar med i teksten bare så mye matematikk som han mener trengs for å gi en god forståelse av stoffet. Tunge matematiske utledninger og «skremmende formler» (forfatterens egne ord!) er i stor grad utelatt eller flyttet til sist i boken. Forfatteren har etter mitt syn lykkes godt i denne balansegangen med tanke på målgruppen. Boken bærer preg av at forfatteren har solid kompetanse i statistikk: Han har lykkes i å beskrive kompliserte emner på en lettfattelig måte uten å miste presisjonsnivået. Hvert kapittel avsluttes med en rekke oppgaver, noe som bidrar til å gjøre boken velegnet som lærebok.
Stian Lydersen, Tidsskriftet for Den norske legeforening nr. 1, 15. januar 2019

Sagt om tidligere utgaver av boka

“Løvås’ statistikkbok er skrevet for alle som ønsker å lære om sannsynlighetsteori og statistikk. Statistikk er et metodefag for de fleste natur- og samfunnsvitenskapelige disipliner, og boken er skrevet slik at den favner alle, også medisin og helsefag. Bokens fokus på metode, og ikke ett spesielt fag, inviterer leseren til tverrfaglighet. Boken er velskrevet, den er faglig grundig, og den har mye humor. Jeg vil absolutt anbefale den til lærere og studenter innen medisin og helsefaglige studier.” Les hele anmeldelsen, her
G. Aamodt i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 11, 17. juni 2014

"Det er lenge siden statistikk var tørt og kjedelig."(Aftenposten, 23. oktober 2008)

"Inspirerende statistikkbok"
(anmeldelse i Utdanning)

"Alt i alt kan det kun anbefales at bruge Gunnar G. Løvås bog ”Statistikk for universiteter og høgskoler”, hvis man har brug for en gennemgang af nyt stof inden for statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning eller blot har behov for en opfriskning af ens egen viden inden for feltet."
(anmeldelse i Meddelelser (dansk))

"...den preges av stor faglig dyktighet, grundige forklaringer og inspirerende eksempler"
(anmeldelse i Lektorbladet)

"Statstikk - Morsomt og forståelig!: Det er en usendvanlig god innføring i elementær statistikk.....Faget presenteres på en slik måte at man ikke kan unngå å oppdage at statistikk er både er morsomt og nyttig - og mulig å forstå"
(anmeldelse i Tidsskrift for den norske lægeforening nr. 4, 17 februar 2005)

"Jeg er meget begeistret for bogen. Den er fuld af gode og illustrative eksempler, og jeg har været meget fanget af læsningen af bogen. Det er en bog, som man med glæde sætter sig til at læse, for det er skrevet på en spændende og indsigtsfuld måde."
Per Nygaard Thomsen (student ved Danmarks Pædagogiske Universitet, København)

"SPENNENDE: Gunnar Løvås har klart det: Han har laget en interessant lærbok i statistikk. Gratulerer..... Trøsterikt er det da å vite at det endelig er kommet en statistikklærbok som til dels er morsom. Ubegripelig nok. Det skyldes i hovedsak at forfatteren er brennende opptatt av faget uten å være nærsynt i det."
(anmeldelse i Teknisk ukeblad nr. 22, 10 september 2004)

"Boken er unik og anbefales varmt......Boken bør vurderes seriøst av alle som har tenkt å børste støv av sine statistikk kunnskaper, eller gå lengre med statistikk... Studenter bør springe og kjøpe boken straks, det kan høyne deres muligheter for bedre karakter"
Tor Oddmund Manneraak (anmeldelse i Ingeniørnytt, september 2004)

"Den beste norske læreboka jeg har sett innen statistikk"
Trond Marheim (selvstendig konsulent)

"...evner å formidle stoffet på en glimrende måte, uten å drukne i matematiske utredninger"
Bård Pedersen (dr. Ing student ved NTNU)

"Lett forståelig og har gode eksempler... Har brukt flere forskjellige bøker, og har absolutt fått mest ut av denne"
Bente Grøvan (student ved NTNU)

"En glimrende pedagogisk framstilling av stoffet... Kommuniserer med leseren på en kjempebra måte."
Robert Skaar" (student ved Universitetet i Tromsø)

"Et godt alternativ som lærebok på innføringsnivå for studenter i sosialøkonomi og for andre samfunnsvitenskapelige studenter som ønsker å gå dypere inn i statistisk metodelære"
Tore Schweder (Professor ved Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo)

"Bogen har vært fremragende... Har mange gode eksempler.... Mulig at forstå matematikken bag"
Jessica Carter (Foreleser ved Danmarks Pedagogiske Universitet, København)

"Boka er god" En bok for studenter som ikke kan dette fra før."
Merete Faanes (Studieleder realfag, avd. For ingeniørfag ved Høgskolen i Buskerud)

«Jeg er en lærerstudent som har fått gleden av å jobbe med din bok dette semesteret, og den har vært til veldig god hjelp!» 
Ine Chatrin Hetty (Student ved Høgskolen i Sørøst Norge, HSN)