Gunnar G. Løvås

Statistikk for universiteter og høgskoler

Vurderingseksemplar

Ønsker du å vurdere boka for pensum? Bestill vurderingseksemplar her.

Fra boka

Les innholdsfortegnelsen og utdrag fra boka

Gå til Utdrag fra boka

Kontakt oss

Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller innspill? Kontakt oss på e-post: lovas@universitetsforlaget.no

Statistikk for universiteter og høgskoler

ISBN: 978-82-15-03104-0

Gunnar G. Løvås

Statistikk for universiteter og høgskoler

Statistikk for universiteter og høgskoler er en engasjerende lærebok skrevet for studenter som tar innføringskurs i statistikk innen de fleste studieretninger. Boka er også godt egnet for personer som ønsker en god og lettlest tekst for å friske opp eller tilegne seg statistikk-kunnskaper ved hjelp av selvstudium.

Boka formidler generell statistikkteori på en lettfattelig og engasjerende måte. Forfatteren legger stor vekt på at statistikk er et verktøy som kan brukes for å løse problemer innenfor en rekke fagområder, med realistiske eksempler fra arbeidsliv og samfunn. Boka beskriver hvordan dataprogrammene Excel, SPSS, Minitab og R kan brukes til statistiske beregninger.

I denne 4. utgaven er det foretatt en generell oppdatering og justering av stoffet, og lagt til et nytt kapittel om Big Data og digitalisering. I tillegg er det inkludert programeksempler i R.

Kjøp boken