Gunnar G. Løvås

Statistikk for universiteter og høgskoler

Vurderingseksemplar

Ønsker du å vurdere boka for pensum? Bestill vurderingseksemplar her.

Fra boka

Les innholdsfortegnelsen og utdrag fra boka

Gå til Utdrag fra boka

Kontakt oss

Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller innspill? Kontakt oss på e-post: lovas@universitetsforlaget.no

Statistikk for universiteter og høgskoler

ISBN: 978-82-15-01807-2

Gunnar G. Løvås

Statistikk for universiteter og høgskoler

Statistikk for universiteter og høgskoler er skrevet for studenter som tar innføringskurs i statistikk innen de fleste studieretninger. Boka er også godt egnet for personer som ønsker en engasjerende tekst for å friske opp eller tilegne seg statistikkunnskaper ved hjelp av selvstudium.

Boka formidler generell statistikkteori på en lettfattelig og engasjerende måte. Forfatteren legger stor vekt på at statistikk er et verktøy som kan brukes for å løse problemer innenfor en rekke fagområder, med realistiske eksempler fra arbeidslivet. Boka beskriver hvordan dataprogrammene Excel, SPSS og Minitab kan brukes til statistiske beregninger.

I denne tredje utgaven er det foretatt en generell oppdatering og justering av stoffet, og lagt til et nytt kapittel om spørreundersøkelser og datainnsamling. Det er også lagt til en rekke nye oppgaver.

Kjøp boken