Øyvind Kvalnes

Se Gorillaen, 3. utgave

Navigasjonshjulet

Se gorillaen! tar for seg ulike verktøy som kan brukes for å komme til klarhet i en valgsituasjon. Et slikt verktøy er Navigasjonshjulet, som er utviklet av Einar Øverenget og Øyvind Kvalnes i Humanistisk Akademi.

Dette hjulet kan fungere som en påminnelse om hvilke beslutningshensyn som gjør seg gjeldende i en valgsituasjon. Et dilemma kan bestå i at den mest lønnsomme løsningen er umoralsk, at det moralsk sett beste alternativet er ulovlig, at du kan gå på et omdømmetap hvis du står på hva du mener er rett, og så videre.

I vår tid ser vi en tendens til å redusere normative spørsmål til jus. Alt som er juridisk sett er lov, regnes også for å være tillatt. Dermed holder det å konsultere sin advokat for å finne ut om en handlemåte er akseptabel. Denne tenkemåten er både snever og misvisende. Både intern i en organisasjon i forhold til omgivelsene forventes det at du kan begrunne et valg ut fra et bredere spekter av hensyn.

Se gorillaen! inneholder drøftelser av en rekke praktiske og konkrete valgsituasjoner i lys av Navigasjonshjulet.