Øyvind Kvalnes

Se Gorillaen, 3. utgave

LenkerØyvind Kvalnes er daglig leder for Humanistisk Akademi (HA), et lærested som tilbyr filosofisk førstehjelp til organisasjoner, i form av kurs, samlinger og foredrag.

Har du lyst til å se filmkuttet som har gitt inspirasjon til denne boken? Den amerikanske psykologen Daniel Simons har laget en startside spesielt for lesere av Se gorillaen! Der har han blant annet lagt ut det aktuelle filmkuttet.

HA samarbeider med Centre for Applied Philosophy and Public Ethics (CAPPE) i Australia. Dette er et av verdens ledende miljøer for anvendt filosofi og etikk.

Peter Koestenbaum er en filosof som har kommet langt internasjonalt i å anvende filosofi i arbeidslivet. Han omtales i kapitlene 4 og 5 i Se gorillaen! Nyttig stoff finnes på hans nettside.