Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

Transportøkonomi

For studenter

Her finner du løsningsforslag til oppgaven i boken.