Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

Transportøkonomi

For foreleser

Her finner du som foreleser PowerPoint-presentasjonene for hvert kapittel i boken og løsningsforslag til kapittel 2 til 11. Under studentfanen har vi også lagt ut de samme løsningsforslagene. Nedenfor til venstre finner du alle figurene i boken samlet i en PDF-fil. Her kan du klippe ut og bruke figurene som du ønsker.