Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

Transportøkonomi

Transportøkonomi

ISBN: 978-82-15-03424-9
Pris: kr 449,00

Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

Transportøkonomi

«Transportøkonomi» er en bred innføringsbok i faget transportøkonomi, og gir en introduksjon til sentrale transportøkonomiske problemstillinger. 

Boken er skrevet med utgangspunkt i at leseren har grunnleggende kunnskaper i matematikk, statistikk, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, men lesere uten denne bakgrunnen vil også ha nytte av å lese store deler av boken.

«Transportøkonomi» er relevant og nyttig både for dem som har teoretisk interesse av økonomiske og markedsmessige problemstillinger i samferdselssektoren, og for dem som er mer opptatte av praktiske løsninger på transportfaglige problemstillinger.

Målgruppen til «Transportøkonomi» er hovedsakelig bachelor- og masterstudenter ved universiteter og høgskoler og deltakere på videreutdanningskurs innenfor transportfagområdet. Boken er også aktuell for ledere i transportbedrifter og i offentlige etater som Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og fylkeskommunenes samferdselsavdelinger.

Kjøp boken