Kjell Gunnar Hoff, Iver Bragelien, Per Aksel Holving, Reidar Øystein Strøm, Erik Vea

Strategisk økonomistyring