Kjell Gunnar Hoff med bidrag fra Iver Bragelien, Per Aksel Holving og R. Øystein Strøm

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring

ISBN: 978-82-15-05272-4
Pris: kr 679,00

Kjell Gunnar Hoff med bidrag fra Iver Bragelien, Per Aksel Holving og R. Øystein Strøm

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring drøfter temaer og metoder som er viktige for virksomheter i arbeidet med å skape konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet.

I tillegg til mer tradisjonelle oppgaver, tar boken opp hvordan økonomistyringen må legge til rette for analyser som bidrar både til virksomhetens valg av strategi og til å understøtte strategiene i den daglige driften.

Bokens temaer inkluderer strategiske kostnadsdrivere, aktivitetsbaserte verdikjedeanalyser, utfordringer knyttet til outsourcing og interorganisatorisk økonomistyring, kundelønnsomhet, målkostnadskalkulasjon, kvalitet, strategiimplementering, bruk av produktivitetsindekser og benchmarks. Boken drøfter også digitalisering, strategisk dekomponering, verdibasert ledelse, bruk av lønnsinsentiver og Beyond Budgeting-tilnærmingen.
I drøftingen av operasjonalisering og implementering av virksomhetens strategi vektlegges den balanserte målstyringsmodellen. To større caser fra Redningsselskapet og Avinor AS illustrerer hvordan denne modellen fungerer i praksis. En tredje case viser den dynamiske styringen i Jotunkonsernet.

Denne tredje utgaven av boken inneholder i tillegg til en gjennomgående oppdatering, mange nye eksempler og caser.
Strategisk økonomistyring henvender seg til tredjeårsstudenter på bachelornivå, masterstudenter og ledere og medarbeidere i forskjellige økonomiske og administrative funksjoner.

Boken er skrevet av Kjell Gunnar Hoff og inneholder bidrag fra Iver Bragelien, Per Aksel Holving og R. Øystein Strøm.

Kjøp boken