Kjell Gunnar Hoff, Iver Bragelien, Per Aksel Holving, Reidar Øystein Strøm, Erik Vea

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring

ISBN: 978-82-15-02639-8

Kjell Gunnar Hoff, Iver Bragelien, Per Aksel Holving, Reidar Øystein Strøm, Erik Vea

Strategisk økonomistyring

2. utgave

I Strategisk økonomistyring drøftes temaer og metoder som kan understøtte arbeidet med å skape vedvarende konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet.

Virksomhetenes økende vektlegging av strategi og strategiutvikling medfører endringer for internregnskapets fokus. I tillegg til å ivareta dets tradisjonelle oppgaver i det taktiske styringsperspektivet, blir kritiske tilleggsoppgaver å bidra med strategiske lønnsomhetsanalyser, utviklingen av rammeverk for strategiimplementeringen og å understøtte strategiene med relevant styringsinformasjon.

Boken er skrevet av Kjell Gunnar Hoff, med bidrag fra Iver Bragelien, Per Aksel Holving, R. Øystein Strøm og Erik Vea.

Kjøp boken