Jan Terje Karlsen

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering