Jan Terje Karlsen

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering

Velkommen til nettsidene til boken "Prosjektledelse" av Jan Terje Karlsen

På disse sidene kan du som student teste dine kunnskaper ved å besvarre en rekke flervalgsoppgaver som er tilpasset innholdet i bokens kapitler. Du kan også, allene eller gruppevis løse større case.

Forelesere som registrerer seg vil på sin side få tilgang til komplette foilsett for hvert enkelt kapittel i boken, samt løsningsforsalg for de forskjellige casene.

Vi håper så mange som mulig vil ha glede av både boken og nettsidene.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på både bok og nettsider ved å sende oss en e-post til post@universitetsforlaget.no

Prosjektledelse

ISBN: 978-82-15-02649-7

Jan Terje Karlsen

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering

Dette er en grundig innføring i prosjektarbeid. Boken gir en helhetlig gjennomgang av så vel prosjektprosessen som de teknisk-metodiske aspektene med prosjektarbeid.

«Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering» dekker alle de viktigste emnene i faget på en klar og oversiktlig måte. Boken er rik på praktiske eksempler fra ulike bransjer, og leseren får illustrert alle aspektene ved prosjektarbeid ved hjelp av gjennomgående case. 
Denne 4. utgaven er gjennomgående revidert og faglig oppdatert. Nye aktuelle eksempler og case er tatt med.
Med sin klare struktur og gode øvelser til hvert kapittel henvender «Prosjektledelse» seg i første rekke til studenter, men boken vil også være nyttig for alle som jobber i og med prosjekter. Prosjektmedarbeidere vil kunne bruke boken som guide og oppslagsverk for å lære seg teknikker for å håndtere de daglige utfordringene eller for å øke sin forståelse av prosjektets betydning for å realisere virksomhetens strategi og gevinst. 

Kjøp boken