Jan Terje Karlsen

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering

Velkommen til nettsidene til boken "Prosjektledelse" av Jan Terje Karlsen

På disse sidene kan du som student teste dine kunnskaper ved å besvare en rekke flervalgsoppgaver som er tilpasset innholdet i bokens kapitler. Du kan også, alene eller gruppevis, løse større case.

Forelesere som registrerer får tilgang til komplette presentasjoner for hvert kapittel i boken, samt løsningsforsalg for de forskjellige casene.

Prosjektledelse

ISBN: 978-82-15-04305-0

Jan Terje Karlsen

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering

Prosjektorganisering har blitt en vanlig og mye benyttet arbeidsform i offentlig så vel som i privat sektor. I Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering gir forfatteren en lettlest og grundig innføring i prosjektarbeid fra A til Å.
Boken dekker alle de viktigste emnene i faget på en klar og oversiktlig måte, og du får en god og helthetlig gjennomgang av prosjektprosessen så vel som de teknisk-metodiske aspektene ved prosjektarbeid. Boken er rik på praktiske eksempler fra ulike sektorer og bransjer.
Med sin klare struktur og gode øvelser til hvert kapittel henvender Prosjektledelse seg i første rekke til studenter, men boken vil også være veldig nyttig for alle som jobber i og med prosjekter. Prosjektmedarbeidere vil kunne bruke boken som guide og oppslagsverk for å lære seg teknikker for å håndtere daglige utfordringer, eller for å øke sin forståelse for prosjektets betydning for å realisere virksomhetens strategi og gevinst.

Kjøp boken