Jan Terje Karlsen

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering

Lenker

PMI Norge: http://pmi-no.org/

PMI internasjonalt: http://www.pmi.org/

IPMA (International Project Management Association): http://www.ipma.world/

Norsk Forening for Prosjektledelse: http://prosjektledelse.org/

Prosjekt Norge: http://www.prosjektnorge.no/

Difi - prosjektveiviseren: http://www.prosjektveiviseren.no/

Concept – forskningsprogram ved NTNU: http://www.ntnu.no/concept/

Prinsix – Forsvarets prosjektrammeverk: https://www.fma.no/prinsix

Faggruppen for prosjektledelse ved BI: https://www.bi.no/forskning/finn-institutt/institutt-for-ledelse-og-organisasjon/faggruppen-for-prosjektledelse/

David Hillson – The risk doctor: http://www.risk-doctor.com/