Frode Eika Sandnes

Universell utforming av IKT-systemer - Brukergrensesnitt for alle