Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk

Økonomistyring 1 - Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse