Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk

Økonomistyring 1 - Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Nettressurser for studenter og forelesere

Her finner du oppgaver, excelfiler og videoforelesninger til hjelp i studiet. Forelesere vil i tillegg finne omfattende støttemateriell til bruk i undervisningen. Ved hjelp av ressursene på denne siden kan du raskt sjekke om du har forstått stoffet, slik at du står bedre rustet til eksamen.

Økonomistyring 1

ISBN: 978-82-15-03711-0

Kjell Gunnar Hoff, Morten Helbæk

Økonomistyring 1 - Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

«Økonomistyring 1 - Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse» er skrevet for det første kurset i emnet Økonomistyring i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon.

Boken har som siktemål å gradvis bygge opp forståelsen for kostnads- og inntektsanalyse, med vektlegging av kalkulasjon.
Bedriften settes inn i et helhetlig perspektiv, hvor både miljøutfordringer og etikken i næringsvirksomhet blir viet plass.
Gjennom utstrakt bruk av case fra privat og offentlig sektor trekkes det paralleller til den praktiske anvendelsen av begreper og analyseteknikker. Dette bidrar til å gjøre boken svært nyttig, leservennlig og levende.

Kjøp boken