Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe, Runar Framnes, Håvard Huse

Markedsføringsledelse, 10. utgave

Velkommen til nettsidene for Markedsføringsledelse

På disse ressurssidene vil studentene blant annet finne en rekke interaktive oppgaver, samt aktuelle og praktiske case. Forelesere vil finne omfattende støttemateriell til bruk i undervisningen (blant annet alle bokens figurer og komplett sett med undervisningsfoiler). I tillegg er det lagt ut løsningsmomenter til casene.

Markedsføringsledelse, 10. utgave

ISBN: 978-82-15-01720-4

Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe, Runar Framnes, Håvard Huse

Markedsføringsledelse, 10. utgave

«Markedsføringsledelse» er en innføringsbok som dekker alle emnene en markedsfører må beherske. Boken er en klassiker gjennom mange år. Den er basert på internasjonal forskning, men er forankret i norsk virkelighet gjennom et bredt tilfang av norske eksempler.

10. utgave har vært gjenstand for en gjennomgående revidering og oppdatering. Blant annet blir forholdet mellom bærekraft og markedsføring gjennomgående belyst.

Boken henvender seg i første rekke til studenter som tar et innføringskurs i markedsføring, men også ledere og markedsførere vil ha stort utbytte av boken − enten de benytter den som oppslagsverk eller til selvstudier.

Kjøp boken