Runar Framnes, Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe

Markedsføringsledelse

Velkommen til nettsidene for Markedsføringsledelse

På disse ressurssidene vil studentene blant annet finne en rekke interaktive oppgaver, samt aktuelle og praktiske case. Forelesere vil finne omfattende støttemateriell til bruk i undervisningen (blant annet alle bokens figurer og komplett sett med undervisningsfoiler). I tillegg er det lagt ut løsningsmomenter til casene.

Markedsføringsledelse

ISBN: 978-82-15-01720-4

Runar Framnes, Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe

Markedsføringsledelse

Markedsføringsledelse er en innføringsbok som dekker alle emnene som en markedsfører må beherske. Boken er basert på internasjonal forskning, men er forankret i norsk virkelighet gjennom et bredt tilfang av case og eksempler fra norsk næringsliv.

Kjøp boken