Kristin Kjelland-Mørdre, Karen-Sophie Steen, Anne-Lise H. Rolland, Per Gammelgård, Carsten Anker

Konflikt, mekling og rettsmekling

Om forfatterne

Kristin Kjelland-Mørdre ble dommer i Oslo tingrett i 1998, etter mange år som advokat i næringslivet. Som advokat fikk hun omfattende erfaring i forhandlinger, og har som dommer hatt en rekke meklinger. Hun har skrevet håndboka Rettsmekling i praksis (2001) og flere artikler om mekling. Hun har ledet tingrettens faggruppe for rettsmekling siden 1999 og sittet i domstolenes arbeidsutvalg for rettsmekling. I tillegg har hun drevet med undervisning og foredrag om mekling i bred skala for studenter, advokater og dommere i inn- og utland.

Carsten Anker er advokat i kontorfellesskap med Advoco advokatfirma DA i Oslo. Han har praksis fra skatteetaten, er medstifter av Rettspolitisk Forening og har drevet virksomhet som privatpraktiserende advokat i Oslo siden 1982. Han har formell kompetanse som advokatmekler, har erfaring fra rettsmeklinger og omfattende erfaring med forhandlinger. Han har forelest på kurs i rettsmekling for dommere og ved Netherlands Mediation Institute.

Per Gammelgård har vært dommer ved Oslo tingrett siden 1998, og har bred erfaring som rettsmekler siden 2000. Han sitter i domstolenes fagutvalg i rettsmekling, er med i Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling, og er medforfatter av håndboka Rettsmekling i praksis. Han har vært kursleder ved Oslo tingretts kurs i rettsmekling, og har også ellers undervist og foredratt om emnet. Han er LLM fra USA, i 1987, med bl.a. kurs i forhandlingsteknikk.

Anne-Lise H. Rolland er advokat i LOs juridiske avdeling. Hun er cand.jur. fra Nederland (1992). Hun har bred erfaring, bl.a. som advokat i advokatfirmaet Schjødt og EFTAs overvåkningsorgan. Hun har også vært daglig leder i advokatfirmaet Hus Panzer & Co, vit.ass. ved Institutt for offentlig rett og foreleser og sensor ved NHH. Hun har videre en omfattende erfaring med rettsmeklinger og forhandlinger og har formell kompetanse som advokatmekler.

Karen Sophie Steen har vært advokat i juridisk avdeling i LO siden 1990. Hun har dommerfullmektigpraksis og har også arbeidet med arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedspolitikk i departement. Steen har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Som LO-advokat har hun deltatt i forhandlinger og en rekke rettsmeklinger. Hun har på denne bakgrunn forelest på kurs i rettsmekling både for dommere og for advokater og har også selv formell kompetanse som advokatmekler.