Kristin Kjelland-Mørdre, Karen-Sophie Steen, Anne-Lise H. Rolland, Per Gammelgård, Carsten Anker

Konflikt, mekling og rettsmekling

Nettsider for boken Konflikt, mekling og rettsmekling

Her kan du se filmen «Oppsagt – hva nå?» som er en praktisk illustrasjon av lærestoffet i boka. Filmen har en varighet på ca. 40 minutter. Den handler om mekling av en konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, hvor konflikten har medført at arbeidstaker er sagt opp. Filmen viser hvordan konflikten oppsto og deretter meklingen av konflikten gjennom de forskjellige fasene.

Fasene er forberedelsesfasen, innledningsfasen, opplysningsfasen, løsningsidéfasen, forhandlingsfasen og avslutningsfasen. I filmen er de to sistnevnte fasene slått sammen. Filmen viser to mulige avslutninger, både en distribusjonsforhandling om at arbeidstaker forlater bedriften og en integrasjonsforhandling om at arbeidstaker blir ved bedriften. Kommentarer og tekster informerer underveis i filmen om viktige poenger under meklingen.

Visning av filmen krever registreringskode som du finner på side 6 i boken ”Konflikt, Mekling og Rettsmekling".

Målgruppe

Både parter i konflikt som skal delta i en mekling, meklere og rådgivere i mekling vil ha utbytte av å se filmen.

Bestill DVD

Ønsker du å bestille en egen dvd-kopi av filmen?

Gå til Bestill DVD
Konflikt, mekling og rettsmekling

ISBN: 978-82-15-04107-0

Kristin Kjelland-Mørdre, Karen-Sophie Steen, Anne-Lise H. Rolland, Per Gammelgård, Carsten Anker

Konflikt, mekling og rettsmekling

Mekling er en meget effektiv konfliktløsningsform som i økende grad tas i bruk av domstolene og andre tvisteløsningsorganer.
Denne boken handler om alle sidene ved mekling i både teori og praksis. Den henvender seg til dommere, advokater, medlemmer av konfliktråd, meklere av konflikter i arbeidslivet og næringslivet, studenter og mer generelt til alle som er interessert i mekling i sivile saker. 

Kjøp boken