Knut Boye, Terje Heskestad, Eirik Holm

Kostnads- og inntektsanalyse

Om forfatterne

Knut Boye (1937-2008) var førsteamanuensis ved NHH. Han har skrevet en rekke lærebøker, og var en meget benyttet foreleser ved kurs og seminarer. Boye var medlem av redaksjonen i tidsskriftet Praktisk økonomi & finans i nærmere 25 år og hadde utstrakt kontakt med næringslivet gjennom styreverv og konsulentoppdrag.

Eirik Holm er amanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han er utdannet siviløkonom og innehar høyere avdelingseksamen fra NHH. Holm har over 30 års erfaring, men undervisning, forskning og utredning innen økonomistyring.

Terje Heskestad er dosent ved Universitetet i Agder og har en toerstilling ved NHH. Han er utdannet siviløkonom, og innehar høyere avdeling i bedriftsøkonomi og dr.oecon.-graden fra NHH. Heskestad har også utstrakt praktisk erfaring gjennom mange års arbeid i revisorbransjen, og har er en populær foreleser ved kurs og seminarer.